Bodeling vurdering

Vurdering ved bodeling

Bodeling:
Bodeling ved separation eller skilsmisse foreskriver, at der skal ske en deling af det der er fælleseje, og det kan i sagens natur være en udfordrende opgave for alle involverede parter.

Således skal bodelen, såfremt denne er positiv, deles mellem hver af ægtefællerne.

Bodelingen kan vise sig at være en udfordrende opgave, eftersom der ofte kan herske tvivl om værdiansættelsen af aktiverne i boet, og der kan derfor opstå uenighed parterne imellem. I bodelingssager kan det derfor være en stor hjælp at få en uvildig og professionel opgørelse af boets aktiver.

Indbovurdering.dk udarbejder hvert år talrige opgørelser over aktiver i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse. Vi er specialister i værdiansættelse af antikviteter, ældre malerier, moderne kunst og design. Derudover kan vi selvfølgelig også værdisætte mere almindeligt indbo.

Indbovurdering kan også tilbyde at udarbejde værdiansættelse af fast ejendom i samarbejde med Jacques Uhrenholdt, ejendomsmægler MDE og ejer af Københavnerboliger.