Forsikring vurdering

Vurdering: Forsikringssager

Forsikringsvurdering: Få dit indbo registreret og vurderet FØR skaden er sket!
I tilfælde af tyveri, sod-, vand- eller brandskader, er det vigtigt at kunne dokumentere værdien af indboet. Opbevar derfor altid vurderingslisten på en alternativ lokation, f.eks i en bankboks.

Forsikring:
Livet er forbundet med risici, det ved alle. Man kan uforvarende komme til skade i dagligdagen, man kan være uheldig at være udsat for indbrud, for brand-, sod- eller vandskade.
Indbrud er de senere år mere blevet reglen end undtagelsen. I Danmark har vi gennem mange år haft for vane ikke at sikre vores boliger effektivt mod indbrud. Sammenholdt med det faktum at danskerne bruger en forholdsvis stor del af deres indkomst på at indrette sig, har man mikset en cocktail bestående af dårligt sikrede boliger fyldt med lækker kunst og design. Resultatet er at forskellige tyvebander fra nær og fjern har kastet deres kærlighed på Danmark som supplement til deres lave indkomst i hjemlandet. Derfor kommer de fleste danskere med stor sandsynlighed til at stå i en situation, hvor man bliver pålagt en udgift i forbindelse med indbrud, man ikke selv er herre over. Udgiften skal man selv afholde såfremt man ikke er rigtigt forsikret. Det er derfor vigtigt at man har tegnet forsikring, og det er endnu vigtigere at man har tegnet den rigtige forsikring, og dermed kan få den erstatning man er berettiget til.

Indbovurdering.dk er specialiseret i at udarbejde fortegnelser over indbo til brug i forsikrings-øjemed. En indbofortegnelse eller vurderingsrapport er vigtig, fordi den fastslår hvilket prisindeks der skal bruges, såfremt man skal ud og generhverve dele af, eller hele sit indbo. En vurderingsrapport fortæller også hvilken type forsikring man bør anskaffe sig. Indbo som omfatter samlinger, dyr kunst, unika design, dyre smykker eller andre luksusartikler, skal som regel forsikres på særlige vilkår. Det kan være man skal have en tillægsforsikring, som specifikt dækker de ekstraordinære effekter man har i sit hjem, hvorimod hjem med ganske almindeligt indbo, kan nøjes med en almindelig indboforsikring. Det er derfor vigtigt at få fastslået hvilken slags bohave man er i besiddelse af.

Har man arvet, og det har de fleste på et eller andet tidspunkt, kan det være umuligt at fremvise dokumentation for en effekts værdi, da man sjældent er i besiddelse af en kvittering på den pågældende effekt. Ofte kan det også være svært at værdisætte arvestykker, da de både kan stige og falde i pris, som årene går og moden skifter. Indbovurdering.dk råder derfor til, at man får opdateret sin vurderingsrapport hvert femte år, så man hele tiden har den rigtige forsikringsdækning, og har ajourført værdien af sit bohave.

Ved udarbejdelse af vurderingsrapporter, med henblik på forsikring, er det vigtigt at man holder sig for øje, at det er generhvervelsesprisen (nyprisen), og ikke en vurderingspris med henblik på salg eller ved bodeling, som er vigtig. Der er altså tale om at prissætte effekterne i henhold til gældende dagspris i det tilfælde at forsikrede skal genanskaffe dele af, eller hele sit indbo.

En vurderingsrapport fra Indbovurdering.dk vil være ledsaget af fotomateriale hvis det skønnes at være nødvendigt. Foto fungerer rigtig godt som dokumentation, men det er vigtigt at fotografierne er taget rigtigt. Samtidig bør fotomaterialet altid understøttes af en retvisende beskrivelse af det affotograferede. Dette er blevet endnu vigtigere end førhen, da forsikringsselskaberne i stigende grad oplever forsikringssvindel med eksempelvis kopier, efterligninger af danske design klassikere, guldsmykker og sølvtøj. De rette foto og den rigtige dokumentation bevirker, at forsikringstager og forsikringsselskab har mulighed for at opnå et gnidningsfrit forløb i forbindelse med udbetaling af erstatning.

Konklusionen er, at uanset om du bor til leje eller ejer din egen bolig, så bør du have en indboforsikring, og denne bør være udarbejdet af en professionel og upartisk vurderingsmand. Den giver dig tryghed i dagligdagen, og såfremt uheldet skulle være ude, kan du få dine ting erstattet.

For yderligere information kontakt Indbovurdering.dk.