Skifteret vurdering - Skifteretsvurdering

Skifteretsvurdering

Skifteretsvurdering: En skifteretsvurdering rekvireres af bobestyreren for at muliggøre en retfærdig fordelingsnøgle mellem arvinger og samtidig få et overblik over hele indboets totalværdi.

Skifteretten:
Når en person afgår ved døden opstår der en række spørgsmål, som de efterladte skal tage stilling til. Et vigtigt spørgsmål er hvordan arvinger ønsker at skifte boet, eller hvordan det står foreskrevet i testamentet, at boet skal skiftes. Under alle omstændigheder skal boet igennem Skifteretten, da Skifteretten er den myndighed, der i sidste ende bestemmer hvordan boet skal skiftes. Hvordan boet skiftes varierer fra dødsbo til dødsbo, og afhænger selvsagt af arveforhold og økonomiske forhold i dødsboet.

Skifteretten får automatisk besked når en person afgår ved døden og proceduren er, at Skifteretten derefter henvender sig til en af afdødes pårørende.

Skifteretten er også den instans det påhviler at udpege en bobestyrer. En bobestyrer kan være en advokat som har specialiseret sig i behandlingen af dødsboer, men det kan også være en pårørende, som afdøde har bestemt skal agere bobestyrer. I de fleste tilfælde vil det dog være en advokat med speciale i behandling af dødsboer, hvilket er en god idé, da der kan være mange tråde, som skal samles når man behandler et dødsbo.

Bobestyrer skal vejlede og hjælpe de pårørende mht. hvordan man på bedst mulig vis behandler og fordeler de aktiver som måtte være i boet. Aktiver kan eksempelvis omfatte fast ejendom, kontanter, værdipapirer, kunst og eksklusivt indbo.

Indbovurdering.dk arbejder tæt sammen med bobestyrere og pårørende med henblik på at udfærdige så retvisende en vurderingsrapport som muligt. Det er vigtigt at pårørende er samarbejdsvillige og hjælpsomme mht. afdække de potentielle værdier som dødsboet måtte indeholde. Samtidig er det vigtigt at vurderingsmanden har den nødvendige erfaring og dermed kan stille de rigtige spørgsmål for at afdække boets aktiver. Indbovurdering.dk besidder denne erfaring og udfærdiger vurderingsrapporter til skifteefterretning for bobestyrere.

For yderligere information kontakt indbovurdering.dk