Konkurs - vurdering af konkursbo

Konkurs

Ved konkursbo er det vigtigt at få værdisat materielle såvel som immaterielle aktiver.

Konkursboer er ofte karakteriseret ved, at en stor del af værdierne er fjernet eller i visse tilfælde brugt som betaling til kreditorer, men derfor er det selvfølgelig stadig vigtigt at man ikke har overset eventuelle værdier.

Det er selvsagt i alles interesse at få opgjort aktivmassen på en professionel og saglig måde, og her kan Indbovurdering.dk være behjælpelig med at udarbejde en vurderingsrapport over virksomhedens løsøre. Vores speciale er kontorinventar, kunst og design.

For yderligere information kontakt Indbovurdering.dk