Vurdering af indbo

Uvildig og professionel vurderingsmand

Indbovurdering.dk tilbyder kompetent og erfaren assistance ved alle former for vurdering af indbo, ved bodeling, i forsikringssager og skifteretssager samt syn & skøn

Vurdering af dødsbo

Vi er eksperter i vurdering af dødsboer. dødsbo

Vurdering ved bodeling

Ved bodeling kan vi være behjælpelig med at prissætte boets aktiver. bodeling

Vurdering i forsikringssager

Vurdering af indbo og løsøre efter tyveri, brand-, sod- og vandskade er det vigtigt at skelne mellem den egentlige værdi og nyanskaffelsesværdien. forsikring

Skifteretsvurdering

En skifteretsvurdering rekvireres af bobestyreren for at muliggøre en retfærdig fordelingsnøgle mellem arvinger. skifteret

Syn og skøn

I syn- og skønssager, kan vi udarbejde et syn- og skønstema. syn&skøn


Indbovurdering.dk er det uvildige, uafhængige og professionelle vurderingsfirma.

Vi formidler ikke salg af effekter, og rekvirent er derfor altid sikret en retvisende værdiansættelse af de vurderede effekter.

Det kan være svært at bibeholde objektiviteten i vurderingsøjemed, såfremt man har en økonomisk fordel i vurderingens udfald. Der er utrolig mange tilbud på nettet, hvor man som kunde har mulighed for at rekvirere uvildig rådgivning og vejledning samt objektiv vurdering af effekter. Fælles for mange af disse tilbud er, at udbyderen har en økonomisk fordel af hvordan vurderingen falder ud. Det kan være en urealistisk lav vurdering, typisk i købsøjemed, eller en urealistisk høj vurdering, typisk i auktionsøjemed.

Hos Indbovurdering.dk påstår vi ikke at vide alt, men vi kan med sikkerhed sige, at vores vurderinger ikke er ansporet af hverken køb eller salg. Vi forsøger ganske enkelt at ramme en vurdering, som vi finder er rigtig med henblik på markedsvilkår, kvalitet, sjældenhed, stand og en mængde andre parametre som vi gør brug af i vores vurderinger.